Mechlab@EPSEM

In order to further expand the cooperation with the UPC-EPSEM, Prof. Toralf Trautmann visited the university from March 7th to 11th, 2022. In addition to the introduction to vehicle environment sensors, there were also laboratory exercises to deepen the knowledge gained in practical exercises with Matlab. The use of machine learning methods was of particular interest to the students. This experience is an important basis for participation in the formula student driverless competition.

Per tal d’ampliar encara més la cooperació amb la UPC-EPSEM, el Prof. Toralf Trautmann va visitar la universitat del 7 a l’11 de març de 2022. A més de la introducció als sensors ambientals dels vehicles, també es van realitzar exercicis de laboratori per aprofundir en els coneixements adquirits en exercicis pràctics amb Matlab. L’ús de mètodes d’aprenentatge automàtic va ser de particular interès per als estudiants. Aquesta experiència és una base important per a la participació en la competició sense conductor d’estudiants de fórmula.